Skip to main content
Біз қоғамның
игілігі үшін саламыз

Сапа


Сапа

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі саласындағы саясат

«Integra Construction KZ» ЖШС – нің (бұдан әрі - Серіктестік) сапа менеджменті, Денсаулық сақтау, Еңбек және қоршаған ортаны қорғау жүйелері (бұдан әрі-ББЖ) саласындағы саясаты көрсетілетін қызметтердің сапасын ұдайы арттырудан тұрады және жарақаттанудың, оқиғалардың алдын алу және қоршаған ортаға әсерді азайту мақсатында Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға бағытталған.


ББЖ саласындағы Серіктестік саясатының мақсаттары:

 • адамдарға, мүлікке және қоршаған ортаға зиян келтірмеу;
 • қызметкерлердің денсаулығын, қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету;
 • өндірістік процестің қауіпсіздігін және техниканың апатсыз жұмысын қамтамасыз ету;
 • тапсырыс берушілердің талаптары мен үміттерін сапалы қанағаттандыру.

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу:

 • орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы үшін әрбір қызметкердің дербес жауапкершілігі негізінде ББЖ процестерінің нәтижелілігін қамтамасыз етуге барлық қызметкерлердін қатысуы;
 • Серіктестік қызметінің және орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасының заңнамалық және өзге де қолданылатын талаптарға сәйкестігі;
 • олардың талаптарына барынша сәйкес келетін орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына тапсырыс берушілердің қанағаттануын қамтамасыз ету;
 • негізгі көрсеткіштерді қою арқылы өндірістік қызмет сапасын үнемі жақсарту үдерісін бақылау және басқару;
 • өндірістегі қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру үдерісінде барлық деңгейдегі басшылардың жетекші рөлі;
 • персоналдың құзыреттілігінің жоғары деңгейі және арнайы оқыту жүйесін ұдайы жетілдіру жолымен өндірістік үдерістерді қауіпсіз жүзеге асыру үшін оқытылған, білікті қызметкерлердін жеткілікті санының болуы;
 • Серіктестік қызметкерлері мен мердігерлердің сапа, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне тұрақты саналы көзқарасын қалыптастыру;
 • барлық қызметкерлер арасында қауіп көздерін сәйкестендіру дағдыларын, ықтимал жағымсыз салдарлар мен қажетті қауіпсіздік шараларын білуді, оларды саналы және дәйекті сақтауды дамыту;
 • жетекші компаниялардың тәжірибесін және озық тәжірибелерді енгізуді ескере отырып, өндірістегі қауіпсіздік деңгейін үздіксіз арттыру;
 • басшылардың тарапынан қызметкерлердін іс-әрекетін тұрақты бақылау, жұмыстың дұрыс тәсілдерін көтермелеу және ықтимал бұзушылықтар мен қауіпті әрекеттерге/жағдайларға дереу ден қою;
 • озық технологиялар мен жабдықтарды пайдалану, өндірістік және экологиялық бақылауды, ішкі тексерулерді жүзеге асыру және нысандарды апаттарға қарсы күштермен және
 • құралдармен жарақтандырудың жоғары деңгейін ұстап тұру;
 • Серіктестік қызметінің нәтижелерінің серіктестік қызметкерлерінің, мердігерлердің, келушілердің, халықтың және қоршаған ортаның денсаулығына, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына әсер етуіне байланысты тәуекелдерді жүйелі талдау және азайту, сондай-ақ өндірістік процестерді, жобалауды, құрылысты және материалдық-техникалық жабдықтауды басқарудың кешенді тәсілін қалыптастыру;
 • экологиялық және экономикалық тұрғыдан ең жақсы технологияларды іздеу және енгізу, өндірістік процестерді оңтайландыру, ықтимал апаттық жағдайларды анықтау және алдын алу арқылы қоршаған ортаға әсерді азайту;
 • қоршаған ортаға зиян келтірместен және табиғи және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдаланусыз жұмыс істеуге ұмтылу;
 • өызметкерлер, тапсырыс берушілер, мердігерлер, қатысушы, серіктестер, мемлекеттік органдар мен жұртшылық алдында ақпараттық ашықтықты қамтамасыз ету.

InСon KZ басшылығы осы саясатты іске асыру және серіктестіктің ББЖ-ні тұрақты жақсарту үшін ресурстарды қамтамасыз ету, кәсіби, инновациялық атмосфераны құру үшін өзіне міндеттеме қабылдайды.

© 2009-2024 «Integra Construction KZ» ЖШС барлық құқықтары қорғалған. | Сайтты әзірлеу: arctika.kz