Skip to main content
Біз қоғамның
игілігі үшін саламыз

ҚЖЕҚ


ҚЖЕҚ

Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясат

Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясат (бұдан әрі – ДСжЕҚҚ) Қазақстан Республикасындағы және басқа мемлекеттердегі «Integra Construction KZ» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) барлық қызметіне қолданылады. Ол Серіктестіктің басқа саясатына сәйкес келеді және біздің басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Серіктестіктің ДСжЕҚҚ саласындағы саясаты жұмысқа байланысты жарақаттардың, денсаулықтың нашарлауының, аурулар мен жанжалдарды алдын алу жолымен барлық қызметкерлердің денсаулығын, қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің жалпы қағидаттарын айқындайды және серіктестіктің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы табысты басқаруға ұмтылысын көрсетеді. Серіктестік өз қызметінде қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау және серіктестік қызметі жүргізілетін өңірлердің тұрғындарын құрметтеу қағидаттарын басшылыққа алады.

Миссиясы: серіктестік қызметкерлерінің, мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің және серіктестік объектілерінің аумағында орналасқан барлық қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына төнетін қауіп-қатерлерді, тәуекелдерді сәйкестендіру және азайту бойынша үздіксіз жұмыс.

Көзқарас: серіктестік еңбек қауіпсіздігі мәдениетін арттыру, қызметкерлердің қауіпсіздік мәселелеріне саналы көзқарасын қалыптастыру, қауіп көздерін сәйкестендіру және қауіпті іс-әрекеттер мен жағдайларды түзету бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді, бұл процесте барлық деңгейдегі басшыларға жетекші рөл береді, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы үздік тәжірибелерді зерделейді және қолданады.

Мақсаты: жазатайым оқиғаларды болдырмау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі көрсеткіштер бойынша көшбасшылық позицияларға қол жеткізу, қауіпсіз еңбек стандарттарын ұдайы жетілдіру және арттыру, ДСжЕҚҚ саласындағы мақсаттарды белгілеу және талдау үшін негіз құру, ДСжЕҚҚ саласындағы жеке міндеттері туралы хабарлау мақсатында ұйымның басқаруымен жұмыс істейтін барлық адамдарды назарға жеткізу.


Нағыз ДСжЕҚҚ саласындағы саясат келесідей жүзеге асады:

 • өндірістегі қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру процесінде барлық деңгейдегі басшылардың жетекші рөлдері;
 • серіктестік қызметкерлері мен мердігерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелеріне тұрақты саналы көзқарасын қалыптастыру;
 • барлық қызметкерлер арасында қауіп көздерін сәйкестендіру дағдыларын дамыту, ықтимал жағымсыз салдарлар мен қажетті қауіпсіздік шараларын білу, оларды саналы және дәйекті сақтау;
 • жетекші компаниялардың тәжірибесін және озық тәжірибелерді енгізуді ескере отырып, өндірістегі қауіпсіздік деңгейін үздіксіз арттыру;
 • басшылардың қызметкерлердің іс-әрекеттерін тұрақты бақылауы, жұмыстың дұрыс тәсілдерін көтермелеу және ықтимал бұзушылықтар мен қауіпті әрекеттерге/жағдайларға дереу ден қою;
 • жағымсыз оқиғалардан сабақ алу, негізгі себептерді анықтау және қайталанудың алдын алу шараларын алдын-ала енгізу.

Ұстанымдар:

 • серіктестік өндірісіндегі қауіпсіздік мәселелерін өндірістік қызметтің барлық аспектілеріне және басқару шешімдерін қабылдау процестеріне біріктіру;
 • мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау, қауіпсіз жұмыс істеудің ең төменгі міндетті шарттары ретінде, үздіксіз жетілдіру процесінің бөлігі ретінде үзді;
 • салалық және әлемдік тәжірибелерді зерделеу және қолдану;
 • өндірістегі қауіпсіздік деңгейін арттыру процесіне барлық қызметкерлерді тарту, қауіптілік көздерін сәйкестендіру және адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін шаралар қабылдау процесі;
 • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы көрсеткіштердің ашықтығы мен қолжетімділігі;
 • еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды басқару жүйесін үздіксіз жетілдіру.

Міндеттер:

 • қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығына қауіп деңгейін төмендету;
 • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерінде қызметкерлердің білімі мен дағдыларының деңгейін үнемі арттыру және бақылау;
 • қызметкерлердің қорғалу деңгейін үнемі жетілдіру және арттыру қағидаттарын ұстану;
 • еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесін жетілдірудің және апаттылық пен жарақаттану деңгейін төмендетудің жаңа әдістерін енгізу;
 • өндірістегі басшылар мен мамандардың жұмысындағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелерінің маңыздылығын арттыру.

Біз темір жол және автомобиль жолдарын салу мен жөндеуде көшбасшылық позицияларды алуға ұмтыламыз және Серіктестіктің барлық қызметкерлеріне, мердігерлеріне қатысты келесі міндеттемелерді өзімізге қабылдаймыз:

 • біз Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің қолданыстағы заңнамаларының, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық стандарттар мен қағидалардың талаптарын орындауға және мүмкіндігінше Серіктестік өз бетінше белгілеген неғұрлым қатаң талаптарды сақтауға міндеттенеміз;
 • біз еңбекті қорғауды басқару жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін үнемі арттыруға тырысамыз. Біз жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың алдын алу жолымен қызметкерлеріміздің еңбегінің қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз етуге міндеттенеміз, сондай-ақ озық технологиялар мен жабдықтарды пайдалану, өндірістік бақылауды, ішкі тексерулерді жүзеге асыру және объектілерімізді аварияға қарсы күштермен және құралдармен жарақтандырудың жоғары деңгейін ұстап тұру арқылы объектілеріміздің қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсерін барынша азайту үшін мүмкіндіктер іздейміз;
 • Серіктестік объектілерінің біздің қызметкерлеріміздің, мердігерлер қызметкерлерінің, келушілердің, халықтың денсаулығына әсер етуімен байланысты қауіптер жүйелі түрде талданады, үнемі төмендейді және өндірістік процестерді, жобалауды, құрылысты және материалдық-техникалық жабдықтауды басқарудың кешенді тәсілі үшін негіз қалыптастырады деп мәлімдейміз. Біз жеткізушілермен және мердігерлермен тығыз қарым-қатынаста боламыз, олар біздің көзқарасымызды бөлісіп, серіктестікте қабылданған стандарттар мен нормаларға сәйкес әрекет етеді;
 • біз еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмысымыздың нәтижелері барлық мүдделі тараптар үшін ашық және айқын екенін мәлімдейміз.
 • біз Серіктестік қызметкерлерімен және олардың өкілдерімен ДСжЕҚҚ қызметінде кеңесіп, оларды еңбекті қорғауды басқару жүйесінің барлық элементтеріне белсенді қатысуға тартуға міндеттенеміз.

Серіктестіктін - қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы ең құндысы екенін жақсы түсінеді. Осыған байланысты серіктестік басшылығы қауіпсіз өндірістік қызметті дамытуға нақты үлес қосатын келешектегі бағыттарды қолдайды және дамытады. Серіктестік басшылығы осы саясатты іске асыру үшін іс-шараларды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

© 2009-2024 «Integra Construction KZ» ЖШС барлық құқықтары қорғалған. | Сайтты әзірлеу: arctika.kz