Skip to main content
Біз қоғамның
игілігі үшін саламыз

ҚОҚ


ҚОҚ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат (бұдан әрі – ҚОҚ) "Integra Construction KZ" ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) "экологиялық менеджмент жүйесі" ISO 14001 халықаралық стандартының талаптарына бағдарланады. Талаптар және қолдану жөніндегі Нұсқаулық".

Серіктестіктің негізгі ережелері мен мақсаттары басқарудың барлық деңгейлерінде, Қазақстан Республикасында қолданыстағы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамалық актілердің, сондай-ақ шешімі заңнамалық немесе нормативтік актілермен реттелмейтін мәселелер бойынша меншікті басшылық құжаттардың міндетті түрде сақталуын көздейді.

ҚОҚ саласындағы саясат Қазақстан Республикасындағы және басқа мемлекеттердегі серіктестіктің барлық қызметіне қолданылады. Ол серіктестікте жұмыс істейтін басқа саясаттарға сәйкес келеді және басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл Саясат барлық мүдделі тараптар үшін ашық және қолжетімді болып табылады.

ҚОҚ саласындағы негізгі ниет: қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келу. Экологиялық саясат серіктестіктің мақсаттары мен ортасына сәйкес келеді, экологиялық мақсаттарды белгілеуге негіз жасайды, қоршаған ортаны қорғау міндеттемесін қамтиды


ҚОҚ саласындағы Серіктестік саясатының мақсаттары:

 • қоршаған ортаға мүмкін болатын ең төменгі теріс әсер;
 • қоршаған ортаны сақтау

ҚОҚ саласындағы нағыз саясат келесідей іске асады:

 • адамның қолайлы қоршаған ортасына конституциялық құқығын тану;
 • Серіктестік басшылығының қоршаған ортаны қорғау деңгейін арттыру мақсаттарына бейілділігі;
 • өз қызметін халықаралық стандарттардың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы экологиялық заңнамасының талаптарына және қолданыстағы ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асыру;
 • Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің білім деңгейін және кәсіби біліктілігін үздіксіз арттыру, экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін жауапкершілік сезімін тәрбиелеу;
 • Серіктестік қызметкерлері мен мердігерлердің қоршаған ортаны қорғау сапасына тұрақты саналы көзқарасын қалыптастыру;
 • экологиялық және экономикалық тұрғыдан ең жақсы технологияларды іздеу және енгізу, өндірістік процестерді оңтайландыру, ықтимал апаттық жағдайларды анықтау және алдын алу арқылы қоршаған ортаға әсерді азайту;
 • өндірістік және өзге де қызметтен қоршаған ортаға жағымсыз әсерлерді азайту;
 • экологиялық аспектілерді анықтау және оларды жою немесе қоршаған ортаға әсерді азайту жолдары;
 • қажетті түзету және алдын алу шараларын қолдана отырып, экологиялық жағдайды жүйелі талдау;
 • қоршаған орта деңгейін арттыруға ықпал ететін үздік әлемдік тәжірибелерді, халықаралық стандарттарды енгізу;
 • қоршаған ортаға зиян келтірместен жұмыс істеуге және табиғи және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануға ұмтылу;
 • жағдайды үнемі жақсарту және қоршаған ортаның ластануын болдырмау;
 • кәсіпорынның қоршаған ортаға және кәсіпорын орналасқан аудандардағы қызметкерлер мен халықтың денсаулығына әсері туралы шынайы, ғылыми негізделген ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
 • өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемін қысқарту және оларды экологиялық қауіпсіз өңдеу;
 • халықаралық стандарттарға, Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы заңнамасына және мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының нормативтік актілеріне сәйкес қоршаған ортаны басқару құрылымын жетілдіру.

Серіктестіктің жоғары басшылығы міндеттенеді:

 • жоғарыда көрсетілген қабылданған міндеттемелерді орындау;
 • cеріктестіктің ҚОҚ жақсарту үшін экологиялық менеджмент жүйесін үнемі жетілдіріп отыру.

© 2009-2024 «Integra Construction KZ» ЖШС барлық құқықтары қорғалған. | Сайтты әзірлеу: arctika.kz